شیوه قرعه کشی و تقسیم جایزه بین برندگان


چگونگی قرعه کشی و انتقال جایزه به دور بعد در صورت نبود برنده:

  • برای تهیه بلیط بخت آزمایی حتما باید روی سایت هدیه پارس ثبت نام و کانال اینستاگرام ما را دنبال کنید درغیر اینصورت اگر جایزه ای برنده شوید، به شما تحویل داده نخواهد شد، آدرس کانال اینستاگرام سایت  ParsTechLtd.
  • قرعه کشی بر اساس زمان کشور انگلستان زمان بندی شده است.
  • زمان قرعه کشی  ساعت ۲۰ و فروش بلیط در شب های قرعه کشی از ساعت ۱۸ تا ۲۲ میسر نخواهد بود.
  • برای جلوگیری از هر گونه سوءاستفاه و تقلب، تمام بلیط های خریداری شده در روز قرعه کشی، ساعت ۱۸ بر روی سایت منتشر خواهند شد.
  • نتیجه قرعه کشی سایت پارس هدیه دقیقا مشابه پنج عدد اصلی قرعه کشی  Thunderball کشور انگلستان است که راس ساعت ۲۰ انجام میشود، برای مشاهده زنده قرعه کشی میتواند از سایت BBC iPlayer و یا YouTube استفاده فرمایید، در ضمن تکرار آن را می توانید از سایت BBC One راس ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه نیز مشاهده کنید.
  • نتیحه قرعه کشی روی سایت قرعه کشی پارس هدیه منتشر می شود و برندگان توسط آدرس ایمیل ثبت شده آنها درهنگام ثبت نام، آگاه خواهند شد.
  • اگر برنده ای وجود نداشته باشد جایزه به قرعه کشی بعد افزوده خواهد شد و این عمل تا حداکثر ۱۰ بار می تواند صورت گیرد، بعد از ۱۰ بار قرعه کشی بدون برنده، جایزه بین کسانی که بیشترین تعداد اعداد مشابه اعداد قرعه کشی داشته باشند، تقسیم خواهد شد.

نحوه تقسیم جایزه بزرگ بین برندگان:

  • جایزه بزرگ به برنده یا برندگانی که هر ۵ شماره را داشته باشند، تقسیم و بطور مساوی پرداخت خواهد شد.
  • در تمام قرعه کشی ها به کسانی که ۴ شماره در یک ردیف مشابه با شمارهای قرعه کشی شده داشته باشند مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰ تومان پرداخت خواهد شد.
  • در تمام قرعه کشی ها به کسانی که ۳ شماره در یک ردیف مشابه با شمارهای قرعه کشی شده داشته باشند مبلغ ۱۰٫۰۰۰ تومان پرداخت خواهد شد.
تقسیم بندی جایزه
۵ شماره مشابه در یک ردیف برنده جایزه بزرگ
۴ شماره مشابه در یک ردیف ۱۰۰٫۰۰۰ تومان
۳ شماره مشابه در یک ردیف ۱۰٫۰۰۰ تومان